BioClin zrealizoval niekoľko rôznych klinických štúdií. Viac si o nich môžete prežítať v nižšie uvedenom zozname. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Klinické štúdie s Multi-Gyn ActiGelom*. 

1. Záznam testovacej štúdie s Multi-Gyn ActiGelom u žien s pošvovými problémami.
Bolo zistené, že Multi-Gyn ActiGel pomáha ženám s pošvovými problémami a je vhodný ako podporná terapia pri ochoreniach ako je bakteriálna vaginóza (nešpecifická vaginitída) a kandidová infekcia pošvy. Štúdia bola vykonaná a prebiehala  v Tokyu v období od októbra 2012 do januára 2013. Zúčastnilo sa na nej 50 žien vo veku od 21 do 61 rokov.
Japonsko 2013. Kunio Kitamura, MD, Yukihiro Shibui, MD, Kanako Hanaoka, MD, Sayoko Makabe, MD,  Harumi Kubo, MD. 

2. Pozorovacia štúdia na účinnosť Multi-Gyn ActiGelu pri liečbe nekomplikovaných pošvových problémov.
Štúdia prebiehala na 390 talianskych ženách vo veku 15 až 65 rokov a došla k záveru, že Multi-Gyn ActiGel je prípravok, ktorý je  efektívny pri liečbe pošvových problémov.
Taliansko 2013. Corman S.P.A.

3. Prvotná liečba a úľava od bakteriálnej vaginózy s Metronidazolom a Multi-Gyn ActiGelom.
Štúdia naznačuje že Multi-Gyn Actigel poskytuje alternatívu cestu popri liečbe antibiotikami a to ako prvolíniová liečba BV a s ňou súvisiacich problémov. Do štúdie bolo celkovo zapojených 47 žien rôzneho veku zo Srbska s bakteriálnou vaginózou a s ňou súvisiacimi problémami
European Obstetrics & Gynaecology 2012;7(2):103–6. Tatjana Bojovic, Djordje Bojovic, François-Xavier Boyer de La Tour 2 and Babet te Lamers.

4. Laboratórna štúdia zameraná na účinok  gélov určených na samoliečbu –  na chcené a nechcené bakteriálne osídlenie pošvy
Multi-Gyn ActiGel preukázal v porovnaní s inými testovanými samoliečebnými gélmi najmenej škodlivé účinky na laktobacili a preto sa zdá byť najvhodnejším z testovaných prípravkov. Štúdia prebehla v laboratórnych podmienkach v Holandsku v septembri 2012.
European Obstetrics & Gynaecology 2012;7(2):111–4. Joke A.M. Dols, MD,1,2 Mathilde E. Boon, MD, PhD,2.

5. Pilotná štúdia s cieľom vyhodnotiť účinnosť Multi-Gyn Gélu v liečbe nešpecifickej vulvitídy a vaginitídy.
Výsledok štúdie preukazuje, že Multi-Gyn Gel poskytuje učinné riešenie problémov spojených s nešpecifickou vulvitídou a vaginitídou (64%) a často aj kompletnú liečbu. Štúdie sa zúčastnilo 50 pacientiek u ktorých nebolo možné diagnostikovať príčinu zápalových problémov.
Nepublikovaná kontrolovaná klinická štúdia BioClinu B.V, Delft, august 2006. Dr. G. Beyer, Dr. W. F. Beelaarts van Blokland, Dr. R. M. Gaaymans, Dr. M. C. Dersjant,Dr. M. Csanky, Dr. M. E. Boon and Dr. D. Goedhart.

6. Úľava a prevencia pošvových problémov u žien v (post)menopauzálnom období.
Z výsledku vyplýva, že kyslý gel je veľmi prospešný, ale 2QR zložka Multi-Gyn ActiGelu má vysokú pridanú hodnotu pri úľave a prevencii všetkých bežne sa vyskytujúcich pošvových problémoch. Do štúdie bolo zapojených 68 žien, ktorých najčastejším problémom bola suchosť pošvy.
Nepublikovaná kontrolovaná klinická štúdia BioClinu B.V, Delft, október 2005. Dr. Boris Divic, Dr. Marta Savic, Dr. Zoran Sretenovic, Dr. Marjan Huljic, Sanja Djurovic, Gordana Obradovic-Hajdukovic and Dr. Matthijs Boon.

7. Multi-Gyn Gel v prevencii a liečbe bakteriálnej vaginózy: cytologické hodnotenie založené na dôkazoch.
Výsledok tejto štúdie dokazuje, že pravidelná aplikácia Multi-Gyn Gelu je efektívnym prostriedkom na prevenciu a liečbu premnoženia kokoidných baktérií a na zamedzenie návratu bakteriálnej vaginózy. V štúdii boli použité a skúmané stery 40 pacientiek.
Nepublikovaná kontrolovaná klinická štúdia BioClinu B.V, Delft, august 1999. Dr. Mathilde E. Boon; Dr. Annelize Goedbloed.